Uurtje Muziekplezier

Hier ziet u mevrouw van der Ven aan de piano. Mevrouw van der Ven heeft al een heel muzikaal leven achter zich. Haar grootste wens: haar muziekactiviteiten kunnen voortzetten vanuit de eigen muzikale geschiedenis. Ook nadat ze ziek werd en naar een verzorgingshuis verhuisde. En natuurlijk kan dat. Het kunnen blijven delen van haar kennis en liefde voor de muziek met de mensen om haar heen troost haar en biedt nieuwe vreugde.

Wergelmir geeft daarom het Uurtje Muziekplezier: elke week of eenmalig als cadeautje, in serieverband of meer structureel. Dat is de beste begeleiding bij muzikale activiteiten: particulier, in instellingen of bij welzijnsorgansaties voor ouderen. Voor groepen en individueel, nauw aansluitend bij ieders muzikale geschiedenis. Zo ontstaat plezier en nieuwe dynamiek, goede sfeer en geestelijke verrijking voor iedere betrokkene.

muziek-voor-senioren
Muziek voor senioren

Kunst op recept:

Meer en meer komt het belang van kunstbeoefening voor de mentale en fysieke gezondheid in beeld. Wergelmir is actief betrokken bij Lang Leve Kunst: http://www.langlevekunst.nl Bekijk ook de trailer van Krasse Kunst