Muziek raakt altijd een diepere laag. Ontroering, verbinding, herinnering… soms zelfs verandering. En sámen genieten van muziek geeft nog veel meer, of dat nu zingend of met instrumenten, naar elkaar luisterend of stil genietend is…

Om van te leren: met heldere oefeningen. Of om te eindelijk te ontspannen, met een aanbod op maat. Om samen te zijn, en enthousiast mee te doen. Met of zonder handicaps: muziekplezier is er voor iedereen.

Muziekactiviteiten voor senioren

muziek voor ouderenHier ziet u mevrouw van der Ven aan de piano. Mevrouw van der Ven heeft al een heel muzikaal leven achter zich. Haar grootste wens: haar muziekactiviteiten kunnen voortzetten vanuit de eigen muzikale geschiedenis. Ook nadat ze ziek werd en naar een verzorgingshuis verhuisde. En natuurlijk kan dat. Het kunnen blijven delen van haar kennis en liefde voor de muziek met de mensen om haar heen troost haar en biedt nieuwe vreugde.

Wergelmir geeft daarom het Uurtje Muziekplezier: elke week of  eenmalig als cadeautje, in serieverband of meer structureel. Dat is de beste begeleiding bij muzikale activiteiten: particulier, in instellingen of bij welzijnsorgansaties voor ouderen. Voor groepen en individueel, nauw aansluitend bij ieders muzikale geschiedenis. Zo ontstaat plezier en nieuwe dynamiek, goede sfeer en geestelijke verrijking voor iedere betrokkene.

Zingen voor senioren

Komen deze mensen u bekend voor? Het zijn de inmiddels behoorlijk beroemde zangers van het Amerikaanse koor young@heart.  Dit koor bestaat volledig uit (hoog)bejaarde mensen. Zij zijn de inspiratiebron voor wat we willen: zingen tot je niet meer kunt én wilt stoppen.

 

 

Met Wergelmir Zingen voor Senioren zingen we waar we zin in hebben. Liedjes van vroeger, of net zoals bij young@heart popliedjes. We zingen in een klein groepje of vormen een echt koor. Voor de wekelijkse gezelligheid of bij bijzondere gelegenheden, zoals Kerstmis of een feest: voor gezamenlijk muziekplezier.

Muziek voor mensen met ernstige beperkingen

Er is geen handicap te groot voor muziek en dat mag je letterlijk nemen.

Dit is Josien tussen haar ouders. Josien is achttien, heeft een verstandelijke ontwikkeling van een kind van negen maanden, en woont in een woonvoorziening. En hier begeleidt ze enthousiast op schud-eieren het hilarische lied: ‘Neem eens een ei en dans erop’. Tijdens de voorbereidingen leerde ze de liedjes herkennen en speelde met aanstekelijk plezier mee.

Muziekles aan kinderen met een handicap of beperking is maatwerk.  Als bij de oudere kinderen een groepje gelijkgestemden kan worden samengesteld volgt een groepsles – we kijken simpelweg naar de mogelijkheden en zetten die in.

 

Herinnermuziek bij dementie

Dit zijn meneer en mevrouw Steegstra. Meneer Steegstra wordt snel boos, maar als je het Fries volkslied voor hem zingt gaat hij lachen en zingt mee. Meneer Steegstra kan het allemaal niet meer goed volgen, dat maakt hem onrustig. Een pilletje helpt, maar zingen werkt nog beter. Of luisteren naar muziek.

Muziek heeft, als het met kennis en kunde wordt aangeboden, een bijzondere invloed op stemming en gedrag van mensen met geheugenstoornissen.

  • Herinneringen en gevoelens komen weer tot leven.
  • Woorden of uitdrukkingen die niet meer paraat lijken ‘vallen onverwacht weer in de mond’ bij het zingen van een bekend lied.
  • De blik die op de binnenwereld gericht is kan weer naar de omgeving getrokken worden en het bewustzijn wordt geactiveerd.

Maar bovenaan de rij van gunstige effecten staat toch de intense vreugde die goed gekozen muziek oproept. Voor meneer Steegstra dus het Friese volkslied met het hele repertoire van Friese liedjes er achteraan.

Herinnermuziek voor dementerenden is maatwerk: individueel of in groepsverband. Neem even contact op voor het bespreken van uw wensen en de mogelijkheden.

 

Wergelmir is actief bij onder meer de Herbergier in Delft en Zoetermeer.