Herinnert u zich deze nog?

In het zaterdagmagazine van de Volkskrant van 8 augustus staat een prachtig artikel van Tonie Mudde met even prachtige foto’s van Ernst Coppejans “herinnert u zich deze nog?
Het artikel vertelt over het onlineradiostation Radio Remember, waar bij voorbeeld zorginstellingen voor dementerenden zich op kunnen abonneren.

Radio Remember biedt muziek waar de generatie die nu dementeert vijftig tot zestig jaar geleden op danste en in de deux cheveaux op de transistor radio onderweg naar Renesse naar luisterde en uit volle borst meezong. Iedere zorginstelling weet dat dit gegarandeerd succes oplevert als je deze muziek laat horen in de jaren vijftig stijl ingerichte huiskamer van het verpleeghuis.

In het artikel komen ook enkele muziektherapeuten aan het woord.  Zal een format als Radio Remember muziektherapie niet verdringen?  Immers: een abonnement op een online programma is ongetwijfeld veel goedkoper dan een muziektherapeut. Die angst wordt in het artikel weggenomen. Muziektherapeut Manon Bruinsma merkt dat de vraag juist toeneemt door dit soort initiatieven en ook Frans Hoogeveen van de Haagse Hogeschool denkt dat verschillende vormen van muziektherapie elkaar versterken.

Hoe komt het dan toch dat in het overgrote deel van de woonvormen voor mensen met dementie muziek nauwelijks of geen plaats heeft?
Dat heeft, zoals alles in de zorg, wel degelijk met geld te maken.

Iedere keuze voor aanbod in de zorg is financieel gestuurd. Natuurlijk heeft iedere instelling ook een visie op de zorg geformuleerd. Die visie is weer een uitwerking van kennis én van affiniteit.
Een directie met beperkte kennis van en affiniteit met muziek zal met overtuiging verklaren dat muziek een plaats heeft in zijn instelling als radio 538 het merendeel van de dag aanstaat omdat het meteen zo gezellig klinkt als je binnenloopt. En dat is een legitieme overweging en goedkope keuze in tijden van enorme bezuinigingen. In een vluchtelingenkamp in de woestijn is een rantsoen van een liter water per persoon per dag ook al een hele luxe.

Het spectrum van muziekaanbod in de zorg is breed met aan het ene uiteinde de weloverwogen keuze voor radio 538 en aan het andere uiterste het oprichten van een contactkoor en of orkest. Radio Remember heeft binnen dit spectrum een mooie plaats.

Hoe financieren instellingen die wel muziektherapie hebben dat eigenlijk?
Primair doordat er, zoals in ieder huisgezin, op grond van kennis en visie andere keuzes in het uitgavenpatroon gemaakt worden.

Kost iets dat je wilt hebben geld dat je niet hebt? Wees innovatief en creatief!
Het mooiste voorbeeld dat ik ken is toch het initiatief van muziekschool Wergelmir met de Herbergier in Zoetermeer. Muziek is in die Zoetermeerse Herbergier hot en er wordt heel wat gezongen en gemusiceerd. Nu wilde men daar heel graag een tafelgrote super Ipad voor de bewoners: een kostbaar ding. Het idee het benodigde in te zamelen met een benefietconcert door de bewoners met hun maatjes te organiseren is daarom een plan dat heel veel vliegen in één klap slaat. Want: herinnert u zich deze nog? Van ieder lid van onze maatschappij, dementerend of niet, mag zelfredzaamheid worden verwacht. Zeker niet voor alles de hand op houden en zoveel mogelijk een bijdrage aan onze maatschappij blijven leveren.

Met muziek meer mens. Tot voorbij de vergetelheid!